صیاد دلها

:: صیاد دلها

کم نیستند کسانی که بی صدا و خاموش  خود را فدای کشور و انقلاب و اسلام کرده اند.

بزرگ مردانی همچون صیادها....

که بعد از شهادتشان ارزش آنها را دانستیم!

کسانی که یاد و خاطره هایشان همیشه زنده وابدی است، چون شهدا زنده اند.

روحش شاد و یادش گرامی باد

 

پ.ن : کسانی هم بودند که سالها در جبهه ها بودند ولی هرگز به قافله شهدا نرسیدند و ماندند و با دنیا معامله کردند! پارادوکس عجیبی است!! یک روز در اوج برای رسیدن به اولیاء الله و یک روز در غرق دنیا برای مقام و پول و ...

شهادت هنر مردان خداست....نقطه

منبع : KHASAREHصیاد دلها
برچسب ها :

طبیعت زیبای خساره

:: طبیعت زیبای خساره

هرازگاهی وقت بگذارید و به پیاده‌روی بروید
تصور کنید
 از سیاره‌ای دیگر آمده‌اید
به همه چیز با دیدی تازه نگاه کنید
حتی به رنگ آبی آسمان و نور خورشید
به گیاهان
درختان
برگ‌ها و گل‌ها
و تکان خوردن آنها با وزش باد دقت کنید

به جریان آب و شکل گرفتن آن وقتی درون ظرفی ریخته می‌شود.

به موجودات مختلف، حشرات، حیوانات، پرندگان و انسان‌ها نگاه کنید.
این کار خاطرات مرده را از ذهنتان پاک می‌کند
 و روزمرگی را از زندگیتان بیرون میکند

منبع : KHASAREHطبیعت زیبای خساره
برچسب ها :